Få indsigt i virksomheder


Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og et hurtigt overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Danske selskaber skal udarbejde årsregnskaber, som over for omverdenen tegner et statusbillede af virksomhedens økonomiske situation. Årsregnskabet giver gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi. Derfor er det centralt, at offentligheden kan have tillid til informationerne i årsregnskabet. I mange tilfælde er årsregnskaberne kontrolleret af en ekstern og uafhængig revisor, som over for omverdenen skal signalere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Værktøjet her viser, hvilken erklæring et regnskab har - eller om et regnskab er uden erklæring fra revisor.

Data her på siden trækkes direkte fra de digitale regnskaber (XBRL-regnskaber) på virk.dk. Ønsker du at benytte oplysningerne, bør du altid sammenligne med det indsendte PDF-regnskab, som vi også linker til, da det anses som det endelige regnskab i selskabsretlig forstand.

Print

CVR nummer: Data er fra VIRK.dk
Adresse
Reklamebeskyttet
Virksomhedsform
Reklamebeskyttet
Status ændret til {{app.state.current.entity.latestStatus ? app.state.current.entity.latestStatus.value : app.state.current.entity.statusText | lowercase}}
Det er mere end 1 måned siden virksomheden havde frist for regnskabsindlevering
Seneste regnskab er afleveret mere end en måned for sent
Ledelsen giver noteoplysninger omkring going concern
Ingen revisor registreret, men seneste regnskab er revideret af en revisor
Virksomheden er en del af en koncern
Virksomheden er børsnoteret
Antal ansatte
Reklamebeskyttet
Seneste regnskab
Etableringsår
Reklamebeskyttet
Branche
Reklamebeskyttet
Seneste regnskabsperiode
Oplysninger fra revisor i seneste regnskabHent regnskab
Oplysningerne herunder er trukket fra de digitale regnskaber (XBRL) på virk.dk. Det er obligatorisk at indsende både et ’papir’-regnskab (en PDF) og et digitalt XBRL-regnskab. Dog anses PDF-regnskabet som gældende selskabsretligt. Tjek derfor oplysningerne herunder mod PDF-regnskabet på virk.dk. Regnskabet er ikke indberettet som digitalt regnskab (XBRL), og skal derfor downloades for at vises. Hent regnskab ovenfor.

Sikkerhed for regnskabet Hent faktaark

Der er ikke registreret oplysninger om ekstern assistance. Se PDF-regnskabet for at kontrollere, hvorvidt det indeholder en erklæring.


Revisors anmærkninger Læs mere

Ingen. Regnskabet ikke er gennemgået eller opstillet af en revisor.

Ingen. Virksomheden har alene fået assistance med opstillingen af regnskabet, hvor revisor ikke kan give anmærkninger. Dog kan en godkendt revisor ikke medvirke, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Der er ingen anmærkninger i regnskabet.

Revisor har ved sin gennemgang givet anmærkninger, der har medført, at revisor har modificeret sin konklusion om regnskabet. Revisors anmærkninger er gengivet herunder.

Revisor har givet anmærkninger i form af fremhævelser af forhold ved sin gennemgang. Revisorens anmærkninger er gengivet herunder.

Revisor har ved sin gennemgang givet anmærkninger i form af fremhævelser af forhold. Revisor har derudover givet anmærkninger, der har medført, at revisor har modificeret sin konklusion om regnskabet. Revisorens anmærkninger er gengivet herunder.

Modifikationer af revisors konklusion om regnskabet:

Modifikationer af revisors konklusion om regnskabet:

Modifikationer af revisors konklusion om regnskabet:

Fremhævelser af forhold i regnskabet:

Fremhævelser af forhold i regnskabet:

Fremhævelser af forhold i regnskabet (review):

Fremhævelser af forhold:

Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar:

Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar:

Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar:

Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar:

Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar:

Andre erklæringer:

Fremhævelser af forhold vedrørende den udvidede gennemgang:

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift:

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift:

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen:

Fremhævelser af forhold:

Andre rapporteringsforpligtelser:


Revisors konklusion Læs mere

Ledelsens noteoplysninger omkring going concern

Virksomhedens nøgletal Sammenlign med:


Evne til at tjene penge

Økonomisk polstring

Aktiver og gæld
Data her på siden er baseret på de digitale regnskaber (XBRL-regnskaberne) på Virk.dk. Danske selskaber skal både indsende et digitalt regnskab (et XBRL-regnskab) og et ’papir’-regnskab (en PDF) med deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Oplysningerne i de to regnskaber skal stemme overens, og begge disse regnskaber offentliggøres på virk.dk umiddelbart efter indsendelse. XBRL-regnskabet er en digitalt formateret version (gengivelse) af det endelige regnskab. Selskabsretsligt anses PDF-regnskabet som det endelige regnskab. Inden du bruger oplysningerne her på siden, bør du derfor tjekke dem op mod PDF-regnskabet på Virk.dk, som vi også linker til. Data stilles til rådighed, sådan som de er registreret hos Erhvervsstyrelsen, og FSR – danske revisorer har intet ansvar for indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.