BBR

Vi udvikler pt. på en integration til Bygnings- og Boligregistret (BBR), der indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og boliger. Kontakt os, hvis du er interesseret i dette, så vi kan tage dine ønsker med i udviklingsprocessen.

Spørgsmål og svar

data
integrationer

Ressourcer

www.bbr.dk