Intelligent data til telemarketing. Med Lassos telemarketing-løsning kan du arbejde intelligent med dine B2B leads.

Lassos robotter lytter på CVR-registeret og fortæller dig, hver gang en virksomhed åbner eller registrerer ændringer. Det betyder, at du kan blive notificeret og kontakte virksomhederne på de helt rigtige tidspunkter, når de er åbne for køb, så I kontakter dem, på det relevante tidspunkt. Du kan skyde data automatisk ind i din dialer og vælger selv, hvad der skal holdes opdateret. Real time! Det betyder, at du aldrig nogen sinde skal ringe på forældede leads eller uploade et excelark igen.

Hvad indeholder løsningen?

Find leadsOpdateret dataTvillingesøgning
1 / 3

Virksomheder der bruger Lasso løsninger

Tillægsmoduler

Nyhedsmodul

Få alle nyheder om dansk erhvervsliv, fra alle danske medier, direkte i din Lasso-løsning.

Rating

Lassos rating giver dig et billede af en virksomheds økonomiske tyngde - på en skala fra 0-100

Integrationer

Lasso er fuld integrerbar i en lang række systemer, så du kan holde dit data opdateret i dit eget system.

Vil du høre mere?

Kontakt os og hør hvad denne løsning kan gøre for jer.