Skip to content
Ordbog | Taxonomi ol

Hvad betyder XBRL?

XBRL er forkortelsen for ’eXtensible Business Reporting Language’. Det er et sprog, der benyttes til at indberette årsregnskaber digitalt til Erhvervsstyrelsen. Udover et XBRL-regnskab skal virksomheder indberette deres årsrapport i pdf-format.

Hvad betyder en regnskabs-taxonomi?

Taxonomier lister alle de data, der kan indberettes i en årsrapport (som taxonomien understøtter). En taxonomi kan populært sagt forstås som et ’kartotek’ over regnskabstal – dvs. en oversigt over alle de tal, der skal indberettes, og hvad de betyder.

Hvilke taxonomier kan bruges?

Der findes mange forskellige taxonomier, der kan indberettes efter. Erhvervsstyrelsen har udgivet taxonomier for regnskabsklasser B og C. Derudover er der den internationale regnskabsstandard IFRS.