Skip to content
Om os | Mød kunderne

Det gode selskab

Data er vores grundstof, men kunderne er det, der driver os fremad.
Mød nogle af dem her – og bliv inspireret af deres måde at bruge markedsdata smart.

Lasso X product
Vi arbejder blandt andet med
NPS
SCORE

60

Vi er drevet af mennesker og arbejder for mennesker. Data er midlet, der helliger målet: At skabe ny værdi for vores kunder. Det har gjort os til topscorer på markedet, når det gælder tilfredse kunder.

Det siger vores kunder
 • Lasso X er for os nøglen til at lave et hurtigt og sikkert opslag af kunden – både inden vi går i dialog, men også efterfølgende. Før i tiden brugte vi en del ressourcer på at indhente al relevant data selv, for at kunne vurdere en kunde. I kraft af at Lasso indsamler denne data for os, og præsenterer det på en overskuelig måde, er det selvsagt et yderst tidsoptimerende værktøj. For AL Finans er det essentielt at vi kan få et indgående indblik i vores kunder – derfor er Lassos portal et uundværligt værktøj, når vi skal onboarde nye kunder.

  Jesper Jensen | Kreditdirektør | AL Finans

 • Lasso X's platform bliver brugt i alle dele af vores virksomhed. Selvom vi er mange brugere med forskellige roller, fik vi alle en ordentlig introduktion, så det er gået nemt med at få løsningen implementeret. Det har været en del af en større digitaliseringsproces for os. Vi kan spare tid ved at få sat strøm til nogle processer - eksempelvis er ejerdiagrammet i Lasso X rigtig godt, og vi sparer mange timer, fordi vi ikke skal lave det manuelt.

  Carsten Anderson | Udviklingschef | Vestjysk Bank

 • I takt med øgede krav til kundekendskab og kontrol af hvidvaskning bliver det gradvist mere ressourcekrævende for revisorer at indsamle dokumentation manuelt fra forskellige kilder. Lasso X gør det lettere at samle mange af disse oplysninger – blandt andet tinglysningsdokumenter, ejerdiagrammer og rapporter om enkeltpersoners netværk, som er vigtige i vores onboarding- og regnskabsprocesser. Desuden er pålideligheden af Lasso X’ data høj, da de altid er synkroniserede med VIRK.dk.
  Derudover er Lasso X rigtig gode til at forny sig og tager meget gerne imod input fra brugerne, hvilket er med til at optimere vores brug af platformen.

  Casper Kolbæk Broen | Afdelingsleder | Roesgaard

 • Vores CA medlemmer benytter Lasso X som et værktøj til at være klædt godt på i deres aktive jobsøgning. Et glimrende research værktøj, der giver hurtig og nem adgang til at finde relevante virksomheder, personer og nøgletal til bla. uopfordrede henvendelser/ansøgninger. Derudover kan data fundet via Lasso X give dem en fordel til jobsamtalen.

  De af vore medlemmer der er i job, benytter databasen som et opslagsværk. Det skaffer dem hurtigt viden/overblik og de holder sig opdateret og ser værdifulde sammenhænge, som de direkte kan implementere i deres arbejde.

  Sanne Juel | Produkt- og Partnerskabsansvarlig | CA Karrierepartner & A-kasse

 • Vi bruger Lasso som en kilde til information, med henblik på at skabe et endnu stærkere samarbejde med vores kunder. Det er vigtigt for os at kende til virksomheden samt den branche, kunden befinder sig i og her bruger vi Lasso til at indhente viden om fx virksomhedens bestyrelse, finansielle situation, beslutningstagere osv.

  Bettina Palmark Schønbeck | Regionsdirektør Øst | AP Pension

 • Vores brugere vil have samlet informationen ét sted - og med Lasso får vi en total visuel integration, som bygger på opdateret teknologi. Vores direktør bruger Lassos historik-modul som konkret redskab til at researche på potentielle kunder, deres ejerforhold og personerne omkring. Det er altid en positiv oplevelse for kunderne, hvis man ved noget om dem – og så er man allerede halvvejs med et salg.

  Peter Ravn-Olesen | Teamchef | Dansk Erhverv

 • Kort sagt så sparer integrationen mellem vores Lasso-løsning og CRM-system os tid. Vi skal bruge færre kliks, og integrationen sikrer os korrekt og opdateret data. Og dette er afgørende for vores virksomhed, da vi bruger data i alle stadier i vores arbejde, både til at kende vores kunders behov, men også på vegne af kunderne

  Joakim Alexander Steenfos | CEO | Radiant

 • Når vi har opdateret data, har vi dynamisk viden om vores kunder – og den viden gør det muligt for os, at reagere når det giver mening. Fordelen ved jer – fremfor andre dataleverandører – er netop at vi får data i realtid.

  Frantz Furrer | Ejer og Salgschef | CleanManager

 • Tidligere brugte vi næsten 2 timer dagligt på at finde nye kundeemner, og med Lasso X søger vi direkte i realtid efter dem. Det er selvsagt en markant tidsoptimering.

  Tobias Christensen | Salgschef | Generaxion

 • Lassos portal er med til at effektivisere vores arbejde, når vi skal danne os et overblik over en virksomhed og analysere deres finansielle situation. Vi bruger Lasso til informationsindsamling af virksomheders regnskaber, nøgletal, ejerstruktur og historik. Fordi brugerfladen er designet, som den er, er det hurtigt og nemt at arbejde med. Med Lasso slipper vi for at gå ind på diverse datakilder som fx Tinglysningen og CVR, da Lasso samler al den information i én løsning og gør, at vi kan tidsoptimere vores arbejde.

  Benjamin Feldman | Partner | NORTH - Financial Procurement

 • Vi bruger portalen til to ting: dels at lave hurtige opslag af virksomheder og dels som en del af vores revisionsdokumentation. I den forbindelse er portalen med til at tidsoptimere vores arbejde.

  Lars Æbelø-Nilsen | Statsautoriseret revisor | Martinsen

 • Vi bruger Lasso til at lære vores kunder bedre at kende. Vi har omkring 190 aktionærer på nuværende tidspunkt. De fleste investerer gennem et selskab, men vi har også mange private. Vi bruger Lasso til at verificere kundernes data, adresse, CVR, tegningsberettigede i selskabet m.v. men vi kigger også på vores kunders erhvervsnetværk for at undersøge, om der kunne være potentielle nye investorer vi kan gå i dialog med. Så det handler også om at have kendskab til vores kunders netværk som potentielle nye kunder. Her ser vi fx på hvem de sidder i bestyrelse med og hvilke relationer de har til andre erhvervspersoner

  Anders Søgaard-Jensen | Salgsdirektør | Nordic Solar

 • Da vi skulle tage stilling til, om vi ville bruge Lasso for Revision, sendte vi løsningen til to af vores mest kritiske revisorer. De konkluderede, at det både var smart, kunne effektivisere vores arbejdsgange og højne vores kvalitet, så det passede perfekt på vores behov. Det ser så hurtigt og nemt at få dokumentation med Lassos løsning, at vi lige så godt kan gøre det på alle sager – så i dag bruger vi det lystigt

  Niels Borum Madsen | Partner | Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer

 • Vi bruger Lasso til at indhente dokumentation på samtlige af vores selskabskunder fordi vi sparer tid på det. Tidligere skulle en medarbejder søge data frem manuelt: Først på alle tingbøgerne én ad gangen og derefter på CVR.dk for at få et resume af virksomheden. Det tog lang tid, det var et irritationsmoment for medarbejderne – og det gav os mange forskellige filer, der skulle gemmes.

  Mette Ahm Sigh | Statsautoriseret revisor | Lægård Revision

 • Alle revisorer kender vigtigheden af at have styr på kundeoplysningerne – og besværlighederne med at indsamle disse fra mange forskellige offentlige kilder. Med løsningen fra Lasso X kan revisorerne automatisere indsamlingen af disse oplysninger og dermed drive deres forretning mere effektivt

  Tom Vile Jensen |Direktør | FSR – danske revisorer

 • I Moment bruger vi dagligt Lasso X; dels til at forstå og følge vores kunder og dels til at lave ringelister i forbindelse med nysalg. Vi benytter målgruppesøgning til dette. Vi har også en integration til vores eget ERP system, så vi sikrer os at data er opdateret. Endelig skal nævnes, at vi har tilkøbt Paqle-modulet, som betyder, at vi også får nyheder om vores kunder fra de mest populære nyhedsmedier.

  Thomas Gleerup | COO | Moment

 • Vi bruger primært portalen som et salgsredskab, hvor vores sælgere har uploadet alle deres kunder, så de får notifikationer, når der sker noget med kunden. Derudover bruger vi også portalen til at tjekke en mulig samarbejdspartner ud, inden vi begynder et samarbejde. Så for os handler det både om at have et indblik i markedet, men på samme tid også at være den første, som får besked, hvis der sker noget.

  Peter Rasmussen | Salgsdirektør | Brødrene Kier

  Lasso X Talks

  Sæt ansigt på kunderne og bliv inspireret

  Få et gæstekort til klubben

  Vi giver en guidet rundtur i produktet og en gratis prøveperiode. Så er det op til dig, om der skal tegnes medlemskab.