Skip to content
Ordbog | Mersalg

Hvad er mersalg?

Mersalg dækker over det salg du laver til eksisterende kunder – dvs. salg af produkter eller tjenester supplerer eller komplimenterer det, en kunde allerede har købt.