Skip to content
Ordbog | PEP liste

Hvem kommer på PEP-listen?

Politisk eksponerede personer (PEP'er) er personer med særlige tillidshverv. I hvidvaskloven der krav om, at en række virksomheder identificerer, om deres kunder er PEP’ere - og derfor kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Hvad er PEP-listen?

I Danmark er det Finanstilsynet, der er ansvarlig for at føre en liste over de personer, der er PEPere i Danmark. Listen laves på baggrund af indberetninger fra myndigheder og organisationer har jf. PEP-bekendtgørelsen skal indberette navn og fødselsdato for PEP’ere hos dem.