Skip to content
Ordbog | Tinglysning

Hvad er tinglysningen?

Tinglysningen er et register, som viser offentlige rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter, løsøre og andet. 

Tinglysningen er en betingelse for, at rettigheden over det pågældende aktiv er gyldig og beskyttet. Eksempelvis hvis man køber en ejendom, så bliver rettighederne til ejendommen registreret i tingbogen for at være gyldig. Tinglysningen foregår ved domstolene i Tinglysningsretten.

Hvad skal tinglyses, og hvorfor?

Følgende elementer skal tinglyses: 

  • Ejendomme
  • Køretøjer
  • Personer (f.eks. særeje i ægteskabet, mv.)

Samlet set tinglyser man for at beskytte sælger og køber. Hvis man skal investere i en ejendom, så er tinglysningen nødvendig for at sikre, at sælgeren virkelig ejer ejendommen. Hvis sælgeren ikke ejer ejendommen og køberen handler i god tro, kan det have store konsekvenser for køber, hvis andre kreditorer gør udlæg i ejendommen.

Hvor henter man oplysninger fra Tinglysningen?

Man kan hente alle nødvendige oplysninger fra Tinglysningen på Tinglysning.dk. Her kan man eksempelvis indtaste adressen på den bolig man eftersøger og slå oplysningerne op.