Skip to content
Ordbog | CVR nummer

Hvad er et CVR nummer?

Et CVR-nummer er identifikationsnummeret på en dansk virksomhed. Nummeret har 8 cifre og tildeles en virksomhed, når den stiftes. 

Virksomheder skal oplyse deres CVR-nummer på deres hjemmeside og på eventuelle fakturaer, der sendes ud. Derudover kan man slå alle danske virksomheder (både aktive og inaktive) op i Det Centrale Virksomhedsregister og se CVR-numre.

Skal man have et CVR nummer?

Alle virksomheder registreres i Erhvervsstyrelsens register: CVR. Både aktieselskaber, anpartsselskaber, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og andre virksomhedsformer. Men du behøver kun at lave registreringen - og firmastiftelsen- hvis du omsætter for (eller regner med at omsætte for) mere end 50.000 kr. årligt. I så fald skal virksomhedens momsregistreres, og det er lovpligtigt at have et CVR-nummer.

Hvad er et p-nummer?

Et p-nummer er identifikationsnummeret på en produktionsenhed - også kaldet en filial. Hvis en virksomhed har flere adresser under samme CVR-nummer, kaldes disse produktionsenheder. 

Der skal være minimum 1 fuldtidsansat, der fast arbejder på en specifik adresse, før virksomheder skal registrere adressen som p-enhed. 

Alle p-enheder registreres med selvstændig antal ansatte og branchekode - og eventuelt telefonnummer.