Skip to content
Ordbog | Egenkapital

Hvad er egenkapital?

Overordnet set er egenkapitalen et udtryk for virksomhedens formue, hvilket består af opstartskapital samt overført overskud over tid, mv. Med andre ord viser egenkapitalen, hvor mange penge der er tilbage til ejerne, hvis virksomheden sælger alle sine aktiver og indfrier sin gæld. Egenkapital benyttes som en finansieringsform, som er med til at finansiere aktiverne i selskabet.