Skip to content
Ordbog | Soliditetsgrad

Hvad er soliditetsgrad?

En virksomhed har brug for kapital til at finansiere sin drift, og der er overordnet set to finansieringsmuligheder: egenkapital (egne midler) og fremmedkapital (gæld). Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver, som bliver finansieret ved hjælp af egne midler frem for gæld. 

Herunder illustreres soliditetsgraden:

Ny_Soliditetsgrad

En højere soliditetsgrad vil betyde, at virksomheden finansierer sig mere ved brug af egenkapital (egne midler,) i stedet for at stifte mere gæld, og dette medfører dermed en mindre risiko for virksomheden og gør den mere økonomisk robust under krisetider.

Hvornår er soliditetsgrad tilfredsstillende eller god?

Som overordnet tommelfingerregel ligger en tilfredsstillende soliditetsgrad på minimum 30%, men det vil typisk være meget branchespecifikt. Eksempelvis kan fødevare- og drikkevarevirksomheder, såvel som andre dagligvarervirksomheder, generelt tåle højere gældsbelastninger (dvs. en lavere soliditetsgrad), da udviklingen i deres omsætning er mindre modtagelig over for økonomiske udsving.

Hvad betyder en negativ soliditetsgrad?

Hvis en virksomhed har en negativ soliditetsgrad, betyder det, at virksomheden (delvist) finansierer sig selv ved hjælp af fremmedkapital (gæld) - og har optaget mere gæld end værdien af deres samlede aktiver. Man vil typisk se en negativ soliditetsgrad, hvis egenkapitalen hos virksomheden er negativ.

Det vil ofte være et negativt tegn, hvis en virksomheden opererer med en negativ soliditetsgrad i lang tid og det kan potentielt være livstruende for virksomheden i visse tilfælde, da gældsandelen er meget høj. Dog kan der også være situationer, hvor virksomheder opererer med en negativ soliditetsgrad uden at det udgør en alvorlig trussel for selskabet. Dette kan bl.a. være tilfældet når der forekommer store ekspansioner, mv.

Hvordan udregnes soliditetsgrad?

Soliditetsgraden beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver

Eksempel: Hvis en virksomhed har en egenkapital på 500.000 kr. og aktiver på 1.500.000 kr.., så kan soliditetsgraden beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = 500.000/1.500.000 = 0,33

Soliditetsgraden angives procent, hvilket ligger på 33%. Dette betyder, at gælden er dobbelt så stor som egenkapitalen i dette eksempel.