Skip to content
Ordbog | Fremmedkapital

Hvad er fremmedkapital?

Fremmedkapital er en betegnelse for den del af virksomhedens finansiering, som ikke ydes af virksomhedens ejere. Eksempler på fremmedkapital vil typisk være realkreditlån, banklån, leverandørgæld, mv. 

Fremmedkapital bliver opdelt i kortfristet- og langfristet gæld på virksomhedens balance. Fremmedkapitalen kan endvidere opdeles i rentebærende og ikke-rentebærende gæld (dog ikke noget, der skal opgives i virksomhedens eksterne regnskab). Rentebærende gæld omfatter den del af gælden, som der betales renter på, hvilket ofte inkluderer gæld til banken, realkreditlån mv. Poster såsom leverandørgæld er som udgangspunkt ikke rentebærende.