Skip to content
Ordbog | Egenkapitalforrentning

Hvad er egenkapitalforrentning?

Egenkapitalforrentningen viser det afkast virksomheden skaber i forhold til den investeret egenkapital.

Ny_Egenkapitalforrentning

Med andre ord, så viser egenkapitalens forrentning hvor meget egenkapitalen er vækstet i virksomheden og er dermed et slags målestok for den overordnet rentabilitet i selskabet.

Hvad er en god egenkapitalforrentning?

Isoleret set kan det være lidt svært at vurdere, hvorvidt egenkapitalen er høj eller lav for en given virksomhed. Typisk bør man sammenligne nøgletallet med andre selskaber indenfor samme branche, hvilket giver en indikation på, hvor høj egenkapitalens forrentning bør være for den enkelte virksomhed.

Som tommelfingerregel vil man foretrække en egenkapitalforrentning, som er højere end markedsrenten, hvilket er det afkast man får ved at holde sine penge i banken. Dette skyldes, at investorer gerne vil kompenseres for den øget risiko ved at investere i en privat virksomhed frem for at holde sine penge i banken.

Hvilken betydning har en negativ egenkapitalforrentning?

En negativ egenkapitalforrentning betyder, at egenkapitalen som ejerne bidrager med resulterer i et underskud. Dette vil ofte være et negativt tegn for en stor etableret virksomhed, som forventes at kunne skabe et overskud på bundlinjen. På den anden side, kan det være almindeligt for nystartet og vækstende virksomheder, at have en negativ egenkapitalforrentning igennem en vis periode. Men hvis egenkapitalens forrentning forbliver negativ på lang sigt, kan det dog godt være et faresignal.

Hvordan beregnes egenkapitalforrentningen?

Egenkapitalens forrentning beregnes på følgende måde:

Egenkapitalforrentning = Resultat før skat / Egenkapital

Hvis en virksomhed har et resultat før skat på 520.000 kr., og egenkapitalen ligger på 4.400.000 kr., kan egenkapitalens forrentning beregnes til:

Egenkapitalforrentning = 520.000/4.400.000 = 0,12

Ved at gange med 100, kan vi få nøgletallet i procent, hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 12%.