Skip to content
Ordbog | Omkostningsstruktur

Hvad er en omkostningsstruktur?

Virksomhedens omkostningsstruktur består af deres variable og faste omkostninger, som benyttes til at producere en ydelse eller et produkt.

De faste omkostninger (også kaldet kapacitetsomkostninger) er den del af omkostningerne, som er uafhængig af salgets størrelse. Dette inkluderer ofte husleje, løn til kontorpersonale, markedsføring, mv. 

Omvendt, omfatter de variable omkostninger den del af omkostningerne, som er direkte forbundet med virksomhedens produktion eller salg. Dette er bl.a. virksomhedens vareforbrug, hvilket oplever en stigning, hvis virksomheden beslutter sig at producere flere enheder.