Skip to content
Ordbog | Overskudsgrad

Hvad er en overskudsgrad?

Overskudsgraden (også kaldet EBIT-marginen) angiver, hvor stor andel af virksomhedens salg, der er tilbage efter at man fratrækker alle de driftsmæssige omkostninger. En højere overskudsgrad indikerer derfor en bedre indtjeningsevne, da en højere andel af virksomhedens omsætning bliver til reel overskud. 

Nedenfor ses en illustration af overskudsgraden:

Ny_Ny_Overskudsgrad

Overskudsgraden adskiller sig fra afkastningsgraden på den måde, at overskudsgraden udelukkende fokuserer på virksomhedens resultatopgørelse og kigger på forholdet mellem omsætning og overskud. Omvendt kigger afkastningsgraden på forholdet mellem overskud og aktiver.

Hvornår er overskudsgraden tilfredsstillende eller god?

Der findes ikke et specifikt mål for, hvornår virksomhedens overskudsgrad kan betragtes som tilfredsstillende. Dette vil typisk vurderes baseret på virksomhedens branche, størrelse og karakteristika. Som udgangspunkt foretrækkes selvfølgelig en positiv overskudsgrad, så virksomheden skaber et overskud fra sin drift.

Hvad betyder en negativ overskudsgrad?

Hvis virksomhedens overskudsgrad er negativ, betyder det, at de samlede omkostninger i driften overgår salget. Dette kan være et tegn på, at virksomheden har en ineffektiv omkostningsstruktur - eller af anden grund ikke skaber overskud baseret på deres salg. Det kan naturligvis også gøre sig gældende i en opstartsperiode, hvor virksomheden fokuserer på vækst og derfor ikke genererer overskud.

Hvordan udregnes overskudsgraden?

Overskudsgraden beregnes på følgende måde:

Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster / Omsætning

Eksempel: Hvis en virksomhed har et resultat før finansielle poster (også kaldet EBIT) på 5.000.000 kr. og en omsætning på 20.000.000 kr., så er overskudsgraden lig:

Overskudsgrad = 5.000.000/20.000.000 = 0,25

Overskudsgraden angivers procent, hvilket svarer til 25%. Dvs. at efter virksomhedens driftsmæssige omkostninger, så er der 25% af omsætningen tilbage (før eventuelle finansielle indtægter, omkostninger og skat)