Skip to content
Ordbog | Rentabilitet

Hvad er rentabilitet?

Når man snakker om en virksomheds rentabilitet, snakker man om, hvor god virksomheden er til at skabe omsætning og overskud i forhold til de penge, der er investeret i virksomheden. Der er adskillige mål for virksomhedens rentabilitet, hvilket inkluderer afkastningsgraden, overskudsgraden, egenkapitalens forrentning, mv., som typisk indgår i en rentabilitetsanalyse.

En rentabilitetsanalyse er blot en nøgletalsanalyse, som viser, hvordan nøgletallene forholder sig til hinanden. Dette muliggør, at analytikere nemmere kan forholde sig til den økonomiske udvikling i selskabet. Derudover kan man også sammenligne virksomhedens rentabilitet i forhold til andre virksomheder inden for samme branche eller tætte konkurrenter.