Skip to content
Ordbog | Kortfristede aktiver

Hvad er kortfristede aktiver?

Per definition er kortfristet aktiver (også kaldet omsætningsaktiver) en betegnelse for aktiver man forventer at indfri inden for ét år.

De mest almindelige kortfristet aktiver, som man typisk finder på en virksomheds balance inkluderer varelager, likvider og tilgodehavender. Tilgodehavender er penge, som debitorer skylder virksomheden for modtagelse af en vare eller ydelse, men som de ikke har betalt for endnu.

Andre aktiver, såsom ejendomme, maskiner, licenser, mv., har typisk en længere levetid end ét år, og bliver derfor kategoriseret som ét anlægsaktiv.