Skip to content
Videnshub | Blog | Blogindlæg

Fordobling i antallet af konkurser i årets 2 første måneder

Fremhævet blogindlæg billede

I januar og februar 2021 ses de (måske begyndende) store konsekvenser af Covid-19: En markant stigning i antallet af virksomheder, der meldes ’under konkurs’. Konkret er 2.013 virksomheder skiftet til denne status i årets første måneder – hvilket er en fordobling i forhold til samme periode i 2020.
Af de godt 2.000 konkursramte virksomheder er 679 af dem virksomheder, hvor der er registreret ansatte: I alt 2.312 personer er berørt af dette. Omgøres dette til årsværk (dvs. fuldtidsstillinger) er der de første to måneder af året nedlagt 1.527 årsværk som følge af en konkursmelding.

Udviklingen i virksomheder, der meldes konkurs kan ses på dagsniveau her:

Stor forvirring om konkurs-tallene - Hvad kan man stole på?

Denne stigning i antallet af konkurser har indtil nu ikke gået mange mediers næse forbi – men det er påfaldende at forskellige medier melder forskellige tal på dette. Eksempelvis skriver Finans.dk at 981 virksomheder drejede nøglen om i januar 2021 – mens tallet hos Berlingske er 1.122. Hos Danmarks Statistik melder man i januar om 225 erklærede/kundgjorte konkurser i januar 2021, når der korrigeres for normale sæsonudsving, hvilket er 20 pct. flere end i december 2020.

Kan man overhovedet stole på disse konkurstal – og hvordan skal læseren forholde sig til dette? Hos Lasso X er transparens i erhvervsdata en mærkesag, og vi har dykket ned i tallene for at finde ud af, hvor forskellene kommer fra.

Lasso Xs definition af en konkursramt virksomhed er, at statussen i CVR-registeret er  'under konkurs'. Firmaet bliver inkluderet i konkurstal per den dag, firmaet har noteret den gældende tidspunkt for konkursen - altså den dag, statussen juridisk er gældende fra og ikke det tidspunkt, det blev registreret i CVR.

Hvilken status?
Der er en række forskellige status-typer, som i daglig tale kan falde under betegnelsen ’konkurs’. Mest tydeligt at forskellen på statusserne ’Under konkurs’ og ’ophørt efter konkurs’. Her mener vi, at det mest præcise at kigge på virksomheder, der meldes ’under konkurs’ på et givent tidspunkt – eftersom der kan gå lang tid (op til adskillige år) fra en virksomhed får denne status til de reelt er ophørte efter konkurs (fordi konkursbehandlingen skal afsluttes).

Hvilket register?
Konkurser blandt selskaber registreret i CVR – det offentlige register hos Erhvervsstyrelsen. Derudover registreres konkurser med meddelelser i Statstidende – sammen med information om eventuelle stævninger etc. Der kan være dages mellemrum mellem registrering af et selskabs ophør i de to registre, og det kan forklare nogle forskelle i tallene.

Hvornår er registreringen foretaget - og hvilke virksomheder medtages?
En status-registrering i CVR-registeret kan meldes ind med bagudvirkende kraft – og derfor forældes data hurtigt. Det betyder, at opdateret data er den vigtigste kilde til reel indsigt i denne henseende.

Hvilken data skal man stole på?
Kort sagt er det vigtigst, at man ved, hvad data siger – dvs. de præcise definitioner og tidspunktet for dataudtrækket. I ovenstående præsentation af konkurstallene er der tale om data trukket fra CVR d. 1. marts 2021 på alle virksomheder, der er meldt ’under konkurs’ i perioden januar og februar 2021. Tal om antal ansatte er trukket fra e-indkomst – dvs. der er tale om reelle antal af lønsedler, som virksomheden har udstedt umiddelbart før konkursmeldingen.

Download det præcise datagrundlag her

Ønsker du yderligere data?

Som du kan læse, er transparens i data en mærkesag – og derfor er vi altid interesseret i at hjælpe, hvis du ønsker indsigt i data om dansk erhvervsliv.
Kontakt os på contact@lassox.com eller tlf. +45 71 74 78 12 hvis du er har brug for indsigt i erhvervsdata.

Nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret?