Skip to content
Videnshub | Blog | Blogindlæg

Konkurser under corona – hvad siger data?

Fremhævet blogindlæg billede

Der hersker ingen tvivl om, at det første halvår af 2020 har været ekstraordinært svært – også for dansk erhvervsliv. Men hvad siger data om virksomhedernes overlevelsesevne?

Pt ingen stigning i konkurser

Fra februar til juli 2020 er 13.693 selskaber ophørte – 34% af disse fordi de er meldt ’under konkurs’ eller ’opløst efter konkurs’. Resten er opløst efter en erklæring, frivilligt likvideret eller tvangsopløst  - dvs. stoppet enten efter ønske fra ledelse og ejere eller fordi Erhvervsstyrelsen har sendt selskabet til opløsning i skifteretten.

I de foregående fire år har der været mellem 11 og 14 tusinde opløste selskaber, og med lige under 14.000 har 2020 ikke været bemærkelsesværdigt anderledes. Corona kan således på nuværende tidspunkt ikke aflæses på konkurs-tallene.

Dog kan man se, at antallet af selskaber, der er opløst efter konkurs i maj 2020, ligger en smule højere end i de foregående år - med næsten 900 opløste selskaber. Det kan dog ikke afvises, at denne tendens har været på vej med også en stigning i 2019 – og derfor ikke kan tilskrives Covid-19, ligesom der ikke kan ses en stigning i virksomheder, der i 2020 er meldt ’under konkurs’.

Værd at bemærke er, at størstedelen af de opløste selskaber befinder sig i branchen ’finansielle virksomheder’ – og særligt holdingselskaber er her at finde. Af de opløste selskaber i 2020 er cirka 25% af dem i denne branche – en andel, der er steget over de sidste par år - fra omkring 18% i 2017. Igen kan det altså ikke nødvendigvis begrundes med Covid-19.

Samme antal nyopstartede selskaber 

Den usikre situation forbundet med Covid-19 kan heller ikke aflæses i antallet af nystiftede virksomheder. Med omkring 45.000 nystiftede selskaber er der stadig flere selskaber, der starter end stopper i 2020.

Foreninger i fremgang

Et bemærkelsesværdigt udsving ses dog i foreningslivet, hvor der i denne periode i 2020 er stiftet væsentligt flere frivillige foreninger end samme periode de foregående år. I alt er der opstartet 10.090 nye frivillige foreninger i 2020 – sammenlignet med omkring 4000 årerne før i samme periode.
Dette følger med et mindre fald i antallet af IVS’ere (naturligt nok, eftersom denne virksomhedsform udfases) og almindelige foreninger.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at dykke mere ned i data om danske virksomheder - eller overvåge konkurser blandt dine kunder eller markeder - er du velkommen til at kontakte os på contact@lassox.com
eller tlf. +45 71 74 78 12. Vi vil gerne høre fra dig!

Nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret?