Skip to content
Videnshub | Blog | Blogindlæg

Forfalskede påtegninger på falske regnskaber

Fremhævet blogindlæg billede

Er du revisor og vil undgå misbrug af dit MNE-nummer, så læs videre her.

Det hænder desværre stadig, at nogle virksomheder vælger at forfalske påtegningen på deres årsrapport. Dette sker ved at benytte sig af et MNE-nummer tilhørende en godkendt revisor uden den godkendte revisors viden.

I januar skrev Erhvervsstyrelsen, at de siden sommeren 2019 havde igangsat en særlig kontrolindsats mod ikke-godkendte revisorer[1]. Det viste sig, at de fandt cirka 400 årsrapporter med ulovlige erklæringer. Formålet med denne indsats har været at sikre at regnskabsbrugerne har tillid til at erklæringerne på årsrapporter også er anført af godkendte revisorer.

Udfaldet for denne indsats har været, at Erhvervsstyrelsen har ændret sin indberetningsløsning, så personen, der afgiver erklæringen på årsrapporter, skal anføre et MNE-nummer.

I februar skrev FSR artiklen ’Foreningen til kamp mod falske regnskaber med forfalskede påtegninger[2]’. Charlotte Jepsen, Administrerende direktør for FSR, var blevet gjort opmærksom på, at MNE-nummeret hos en af FSR's medlemmer var blevet misbrugt på et falsk årsregnskab som en falsk påtegning. Hvis forfalskningen er dygtigt udført, er det især svært at finde denne i de automatiske og manuelle kontroller. Derfor er der desværre stadig indleveret regnskaber med forfalskede påtegninger. Dette er foruroligende for tilliden og ikke mindst ubehageligt for den enkelte godkendte revisor, der har svært ved at vide, om det er den godkendte revisors MNE-nummer, der er anført på et falsk regnskab.

2019-regnskaberne skal afleveres nu

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at en af initiativerne i Covid-hjælpeordningerne har været en udskydelse af regnskabsaflevering fra 1. juni til 1. september 2020. Der er i dag 146.703 virksomheder, med balancedato 31.12, som dette er gældende for – og en analyse viser, at 87% af disse har indleveret regnskabet til tiden. Knap halvdelen af de regnskabspligtige virksomheder har en revisor tilknyttet i CVR.

Flere overholder frist ind sidste år

Noget tyder på, at den forlængede frist har hjulpet. I hvert fald kan man til sammenligning se, at der sidste år var 67% af de regnskabspligtige virksomheder, der havde indleveret regnskabet pr. 1.6.2019 – dvs. fristen for de virksomheder, der har regnskabsår, der følger kalenderen.

VIL DU FØLGE INDLEVERING AF REGNSKABER I DIT MNE-NUMMER?

Der er – som læst ovenfor – stadig en del virksomheder, der forventes at aflevere indenfor de næste par dage. Hvis du vil følge med i, om der er regnskaber der (fejlagtigt eller reelt) afleveres under dit MNE-nummer, kan du nemt overvåge dette med en bruger i Lassos revisionsløsning.

Se video om dette: https://vimeo.com/451144766 - og kontakt os, hvis du er interesseret i en demo eller hjælp til at sætte en overvågning op (contact@lassox.com eller tlf. +45 71 74 78 12).


[1] https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsen-saetter-ind-over-ikke-godkendte-revisorer

[2] https://www.fsr.dk/foreningen-til-kamp-mod-falske-regnskaber-med-forfalskede-paategninger

Nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret?